CNC машини Клавиатура за въвеждане на Fanuc 0-T (струг), Fanuc 0-М (фреза) и Монитор

Клавиатура за въвеждане на Fanuc 0-T (струг), Fanuc 0-М (фреза) и Монитор

 

key Fanuc 0-T 3    key Fanuc 0-T    key Fanuc 0-T 2   key Fanuc 0-T 1
   

Клавиатура за въвеждане на Fanuc 0-T(струг), Fanuc 0-М(фреза) и Монитор
                        
 

key Fanuc 0-T 1key Fanuc 0-T 2key Fanuc 0-T 3key Fanuc 0-T
Клавиатура за въвеждане на Fanuc 0-T(струг), Fanuc 0-М(фреза и обработващ център) и Монитор

 
 

Вход