CNC Стругов Център Miyano ANC-45S - 6 осен струг със задвижващи инструменти (C-axis) (CNC Turning Center Miyano ANC-45 S - 6 axes lathe with driven tools (C-axis)

 

Miyano - ANC-45 S                                
 CNC Стругов Център - 6 осен струг със задвижващи инструменти Контрол Fanuc O-TT
 Miyano ANC-45 S
   Технически данни:  Два шпиндела,
                                    Две револверни глави със задвижващи инструменти (C-axis),
                                    Шпиндел отвор 45mm  още...
    Видео! video-icon2        
                                                                                    Продадено!

 Miyano - ANC-45 S - 1Miyano - ANC-45 S - 10Miyano - ANC-45 S - 11Miyano - ANC-45 S - 12Miyano - ANC-45 S - 2Miyano - ANC-45 S - 3Miyano - ANC-45 S - 4Miyano - ANC-45 S - 7Miyano - ANC-45 S - 8Miyano - ANC-45 S

 

Технически данни:

6 Осен Стругов Център, Двушпинделен с Две револверни глави и Задвижващи инструменти (C-axis)

Miyano ANC-45 S
Контрол: Fanuc OTT
Години - 1992
Размери в метри (LxWxH) 3.00 х 2.40 х 2.00
Шпиндел отвор: Ø 45 mm

Основен шпиндел:
Скорост 40 - 4000 Rpm
15 kW
C-ос (C-axis) 0,001 °

Втори шпиндел:
Скорост 40 - 4000 Rpm
Мощност 3,7 kW
X- 440 mm
Z- 130 mm

Револверна ГЛАВА 1:
12 станции
6 задвижващи инструменти (C-axis)
Скорост на фрезоване: 100 - 3000 Rpm
X-160 mm
Z- 455 mm
Макс. скорост по X ос 10 m/min
 Макс. скорост по Z ос 12 m/min

Револверна ГЛАВА 2:
8 станции
4 задвижващи инструменти (C-axis)
Скорост на фрезоване: 100 - 3000 Rpm
X- 140 mm
Z- 200 mm
Макс. скорост по  X ос 10 m/min
Макс. скорост по  Z ос 10 m/min
 
 Всички Електрически схеми и Ръководства налични.

 Машината е налична!


Вход